dna

DNA en gob: van samenwerking naar samengaan

De twee Sittard-Geleense partijen DNA en gob gaan hun politieke toekomst samen vormgeven.

In 2012 veroverde DNA als frisse wind in de lokale politiek 3 zetels in de gemeenteraad. Vanuit de ambitie om de onmiskenbare potentie van Sittard-Geleen nadrukkelijker te benutten, heeft DNA de afgelopen periode op meerdere punten het verschil weten te maken. Daarbij heeft DNA zich altijd sterk gemaakt voor een transparante bestuurscultuur en open communicatie.

DNA is opgericht door betrokken en bevlogen burgers, ondernemers en verenigingsmensen. Wij zien DNA vooral als een gedachtegoed,. Het politieke proces is een middel en geen doel. Ons programma en onze werkwijze hebben andere partijen inmiddels duidelijk geïnspireerd. In die opzet zijn we zeker geslaagd. Maar als kleine partij lopen we ook tegen grenzen aan. Daarom geloven we dat de tijd rijp is om door middel van samenwerking meer resultaat voor onze gemeente te boeken.

De beoogde samenwerking met gob is gebaseerd op de wederzijdse overtuiging dat onze krachten, werkwijze en visie elkaar zowel versterken als aanvullen. Kijk bijvoorbeeld naar het proces en de inhoudelijke dialoog rond de toekomstvisie Sittard-Geleen. Hierbij is met resultaat gekozen voor participatie en betrokkenheid over de volle breedte van onze samenleving.

In de resterende raadsperiode zullen DNA en gob als onafhankelijke raadsfracties blijven functioneren. In de aanloop naar de verkiezingen in 2022 krijgt de samenwerking verder vorm. DNA zal actief betrokken zijn in de programmacommissie, campagne-voorbereidingen en bestuur van gob. Bekende DNA-ers gaan we terug zien op de nieuwe kieslijst van gob. De politiek actieve tak van DNA gaat daarmee verder onder de vlag van gob.

DNA zelf verlegt, trouw aan haar eigen visie, de focus op haar kracht en oorsprong. We zijn ooit begonnen als denktank en in die vorm zal DNA blijven bestaan. Wij blijven een platform voor het genereren van ideeën en inspiratie. Dit voor alle politieke stromingen, betrokken burgers, organisaties en ondernemers. Als denktank willen we alle mogelijke thema’s in onze gemeente blijven benaderen vanuit onze centrale visie. Daarbij staan we open voor ieders mening en gaan we graag de dialoog aan. Samen blijven we leren en kunnen we via deze weg sturing blijven geven aan de toekomst van onze gemeente.